Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Der skal på byggepladsen være adgang til 240v og vand samt toilet forhold til montørerne.
 2. Under montagen, kan det være nødvendig at foretage mindre tilpasninger af produktet, hvorfor mindre afvigelser i mål angivelsen kan forekomme.
 3. Ved selvmontage ydes normal garanti og reklamationsret. Dog ikke ved fejlmontage eller selvforskyldte skader.
 4. I tilfælde af det udførte arbejde er mangelfuldt, er Olsson og Pedersen berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglerne, jævnfør AB 92 paragraf 30.
 5. Der må påregnes en vis tolerance for kosmetiske forhold ved produktet, eks. Små ujævnheder eller farvenuancer i galvanicering og beklædning.
 6. Der tages forbehold for evt. uforsættelige skader som under montage arbejdes udførelse, forvoldes på eksisterende bygning.
 7. Hvis en vare er specielt fremstillet, og den af en eller anden grund ikke kan , eller må opstilles hos kunde , afregnes varen iflg. Underskrevet ordre bekræftelse. Olsson og Pedersen tager ikke specialfremstillet varer retur.
 8. Belægning som tages op i forbindelse med støbning, reetableres ikke af Olsson og Pedersen. Overskydende jord bortskaffes ikke.
 9. Tilslutning af nedløb udføres af køber.
 10. Forsinkelser fra Olsson og Pedersen side giver ikke køber ret til dagbøder eller erstatning. Ved forsinkelser fra købers side er denne pligtig til at give besked så hurtig som muligt , dog senest med 7 dages varsel.
 11. Ved forgæves kørsel kan der på regnes honorar svarende til tidsforbruget.
 12. Det er købers ansvar , at hente den fornødne byggetilladelse/anmeldelse af bryggeriet.
 13. For ordren gælder den fremsendte ordrebekræftelse. Efterfølgende ændringer i ordren aftales skriftlig.
 14. Udarbejdelse af tegnings materialet ud over standard , betales af køber.
 15. Det er betinges, at byggegrunden har den fornødne bæreevne. Eventuel ekstra fundering betales af køber , grunden skal være ryddet og klargjort til levering på aftalte leveringstidspunkt. Det forudsættes at boring af huller til søjler kan foretages uden væsentlige hindringer. Ekstra arbejde i forbindelse med store sten, trærødder ol. Betales af køber i henhold til medgået tidsforbrug.
 16. Det er købers ansvar at fremskaffe de fornødne tegninger over kabler, gas vand kloakledninger mv.
 17. Olsson og Pedersen er uden ansvar for skader herpå , i forbindelse med støbning og montage. Køber eller dennes repræsentant skal være tilstede for nøjagtig placering, samt gennemgang og godkendelse af det udførte arbejde.
 18. For at opretholde garantien, er det købers pligt at foretage rengøring af tag og tagrender samt nedløb.
 19. Ved overskridelse af de aftalte betalingsbetingelser, debiteres efter rentelovens bestemmelser med 1,5 % pr. påbegyndt måned plus rykker gebyr.
 20. Produktansvar – ting skade : i intet tilfælde er Olsson og Pedersen ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, eller andre økonomiske konsekvens tab.
 21. Ejendoms (ret) – forbehold: Ejendomsretten til det solgte forbliver tilhørende Olsson og Pedersen, indtil varerne er fuldt ud betalt.
 22. Betalings betingelser fremgår af ordre bekræftelsen normalt betales 50% ved underskrift og resten netto kontant efter endt montage.
 23. Pga at tagpladerne er statiske kan det i nogle tilfælde forekomme, vand invendig i pladerne 6-8 cm op på pladerne, det har ingen indvirkning på tagpladernes kvalitet og virke, det er kun kosmetisk
 24. Alt stål er galvaniseret i henhold til DS/EN ISO1461. Ved DOT i Fasterholt.
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 26 81 65 50, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Olsson & Pedersen
Højmarken 21
9560 Hadsund

Tlf.: +45 26 81 65 50
Email: kontakt@olssonogpedersen.dk
CVR: 30 79 33 58
Forside »
Carporte »
Flere produkter »
Erhverv & boligforeninger »
Referencer »
Få et tilbud »
     
Olsson og Pedersen | Højmarken 21 | 9560 Hadsund | Tlf.: 26 81 65 50