Carport branchens bedste score på Trustpilot
Skriv til os
Ring i dag på telefon
26 81 65 50
Carport branchens bedste score på Trustpilot

Salg- og leveringsbetingelser for Olsson og Pedersen

 1. Der skal på byggepladsen være adgang til 240v og vand samt toilet forhold til montørerne.
 2. Under montagen, kan det være nødvendig at foretage mindre tilpasninger af produktet, hvorfor mindre afvigelser i mål angivelsen kan forekomme.
 3. Ved selvmontage ydes normal garanti og reklamationsret. Dog ikke ved fejlmontage eller selvforskyldte skader.
 4. I tilfælde af det udførte arbejde er mangelfuldt, er Olsson og Pedersen berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglerne, jævnfør AB 92 paragraf 30.
 5. Der må påregnes en vis tolerance for kosmetiske forhold ved produktet, eks. Små ujævnheder eller farvenuancer i galvanicering og beklædning.
 6. Der tages forbehold for evt. uforsættelige skader som under montage arbejdes udførelse, forvoldes på eksisterende bygning.
 7. Hvis en vare er specielt fremstillet, og den af en eller anden grund ikke kan , eller må opstilles hos kunde , afregnes varen iflg. Underskrevet ordre bekræftelse. Olsson og Pedersen tager ikke specialfremstillet varer retur.
 8. Belægning som tages op i forbindelse med støbning, reetableres ikke af Olsson og Pedersen. Overskydende jord bortskaffes ikke.
 9. Tilslutning af nedløb udføres af køber.
 10. Forsinkelser fra Olsson og Pedersen side giver ikke køber ret til dagbøder eller erstatning. Ved forsinkelser fra købers side er denne pligtig til at give besked så hurtig som muligt , dog senest med 7 dages varsel.
 11. Ved forgæves kørsel kan der på regnes honorar svarende til tidsforbruget.
 12. Det er købers ansvar , at hente den fornødne byggetilladelse/anmeldelse af bryggeriet.
 13. For ordren gælder den fremsendte ordrebekræftelse. Efterfølgende ændringer i ordren aftales skriftlig.
 14. Udarbejdelse af tegnings materialet ud over standard , betales af køber.
 15. Det er betinges, at byggegrunden har den fornødne bæreevne. Eventuel ekstra fundering betales af køber , grunden skal være ryddet og klargjort til levering på aftalte leveringstidspunkt. Det forudsættes at boring af huller til søjler kan foretages uden væsentlige hindringer. Ekstra arbejde i forbindelse med store sten, trærødder ol. Betales af køber i henhold til medgået tidsforbrug.
 16. Det er købers ansvar at fremskaffe de fornødne tegninger over kabler, gas vand kloakledninger mv.
 17. Olsson og Pedersen er uden ansvar for skader herpå , i forbindelse med støbning og montage. Køber eller dennes repræsentant skal være tilstede for nøjagtig placering, samt gennemgang og godkendelse af det udførte arbejde.
 18. For at opretholde garantien, er det købers pligt at foretage rengøring af tag og tagrender samt nedløb.
 19. Ved overskridelse af de aftalte betalingsbetingelser, debiteres efter rentelovens bestemmelser med 1,5 % pr. påbegyndt måned plus rykker gebyr.
 20. Produktansvar – ting skade : i intet tilfælde er Olsson og Pedersen ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, eller andre økonomiske konsekvens tab.
 21. Ejendoms (ret) – forbehold: Ejendomsretten til det solgte forbliver tilhørende Olsson og Pedersen, indtil varerne er fuldt ud betalt.
 22. Betalings betingelser fremgår af ordre bekræftelsen normalt betales 50% ved underskrift og resten netto kontant efter endt montage.
 23. Pga at tagpladerne er statiske kan det i nogle tilfælde forekomme, vand invendig i pladerne 6-8 cm op på pladerne, det har ingen indvirkning på tagpladernes kvalitet og virke, det er kun kosmetisk
 24. Alt stål er galvaniseret i henhold til DS/EN ISO1461. Ved DOT i Fasterholt.
 Skriv til os her - et valg du ikke vil fortryde
 Hej

Vi vil gerne høre om dit/jeres projekt. Skriv til os her. Eller ring på 26816550 og lad os snakke sammen.

Vi råder og vejleder jer så I kan træffe den rigtige beslutning.

Vi ses.

De bedste Hilsner

Glen Olsson og Leif s Pedersen

 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Se vores flotte bedømmelser på Trustpilot
Hadsund

v/Glen Olsson
Højmarken 21,
9560 Hadsund

Tlf.: +45 26 81 65 50
Email: kontakt@olssonogpedersen.dk
CVR: 30 79 33 58

 
Randers

v/Leif Stabelfeldt Pedersen
Kristrup Engvej 16,
8960 Randers

Tlf.: +45 21 74 44 31
Email: kontakt@olssonogpedersen.dk

 
Olsson og Pedersen

Støtter Nørre Djurs Håndbold Herre

 
Klik på linket for at se hvordan du er sikret når du handler med Olsson&Pedersen
Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs mere om vores cookies her »
Olsson og Pedersen | Hadsund | Randers | Telefon 26 81 65 50